FC Glarus 1 - - - FC Ebnat-Kappel 1

08.11.2020 - 14:00 Uhr - Buchholz, Glarus